معرفی وبلاگ
از دیده رود هر آنکه از دل برود.....از دل نــــرود هر آنکه از دیده برفت**ا
صفحه ها
دسته
هـــم کلبه ای های گلـــــم
*هم کلبه ای غیر تبیانی*
ستاره بی فروغ
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 166528
تعداد نوشته ها : 104
تعداد نظرات : 600
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

زائری بارانی ام آقا           به دادم میرسی ؟

بی پناهم خسته ام تنها        به دادم میرسی ؟

گر چه آهو نیستم              اما پر از دلتنگیم 

ضامن چشمان آهوها         به دادم میرسی ؟

از کبوترها که می‌پرسم،      نشانم می دهند 

گنبد و گلدسته‌هایت را،        به دادم می‌رسی؟

ماهی افتاده بر خاکم،          لبالب تشنگی

پهنه آبی‌ترین دریا!          به دادم می‌رسی؟

      ماه نورانی شب‌های سیاه عمر من!  

   ماه من! ای ماه من! آیا به دادم می‌رسی؟

من دخیل التماسم را         به چشمت بسته ام

هشتمین دردانه زهـــرا        به دادم میرسی ؟

     باز هم مشهد، مسافرها، هیاهوی حرم

    یک نفر فریاد زد: آقا به دادم میرسی؟ 

          ضامن چشمان آهوها        به دادم میرسی ؟؟

   محبوب رضاست هرکه دل ریش تر است

               از کعبـه صـفای ایـن حـرم بیشتـر است  

                             ایـنجـاسـت طـبیـبـی کـه نـدارد نـوبـت

                                         هر دل که شکسته تر بود پیش تر است      التماس دعــــا*

دسته ها : مشق ســــکوت..
1388/6/17 10:59
X