معرفی وبلاگ
از دیده رود هر آنکه از دل برود.....از دل نــــرود هر آنکه از دیده برفت**ا
صفحه ها
دسته
هـــم کلبه ای های گلـــــم
*هم کلبه ای غیر تبیانی*
ستاره بی فروغ
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 166483
تعداد نوشته ها : 104
تعداد نظرات : 600
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

تو کدوم کوهی که خـورشیــــد                                   مرحـمــــی داری بـــــــــــرای  

از تو دست تو می تابـــــــه                                        زخم ایـن همیشــه خسـتــــه  

چشمه چشمه ابر ایثـــــار                                             تو به قصه ها شبیهــــی  

روی سینۀ تو خوابـــه        کـلــیـــــــــدی داری بـــــــرای       ساـده اما حیــــــرت آور   

تو کدوم خلیج سبـزی   درهــــــای هــمـیـشــــــه بـــســــتــــــــــــه   شوق تکرار تو دارم       

که عمیق اما زلالــه   کـــــــــــاش از اول میـــدونـســتـــــــــــــــــــم  وقتی میرسم به آخــر

مثل آینه پاک وروشـن         کــه تـــو دسـتــــای نجـیـبـــت           تـو پلی ، پل رسیـدن      

مهــربون مثل خـیالــــــه                                              روی گــرداب یه تـردیـــد  

 کــاش از اول میدونستــــم                                         منــو رد میـکنــــــی از رود  

کـه تـــو صنـدوقـچه قلـبـــــــت                                 منــو میـبـــری به خـورشیـــــد

خدایا ؛ از عشق امروزمان چیزی برای فــردا کنار بگذار نگــاهی ، یــادی ، تصــویــری ، خــاطـره ای ، برای آن هنگـــام که ؛
فــــراموش خواهیم کرد که روزی چقــــدر عــاشـق بودیم ........
 

1388/11/17 23:17
X