معرفی وبلاگ
از دیده رود هر آنکه از دل برود.....از دل نــــرود هر آنکه از دیده برفت**ا
صفحه ها
دسته
هـــم کلبه ای های گلـــــم
*هم کلبه ای غیر تبیانی*
ستاره بی فروغ
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 166518
تعداد نوشته ها : 104
تعداد نظرات : 600
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

معلم طبق معمول وارد شد ، با آنهمه هیاهو ، ولی ذره ای خم به ابرو نداشت.

 مثل همیشه به سراغ تخته چوبی سیاه رنگ کلاس رفت ، که سالهاست میاموزد ، گچ را برداشت و این جمله را نوشت :

           (( دوستت دارم را هجی کنید.))

 و هر کدام به گونه ای آن را معنی کردیم... ساعت ها گذشت و  سکوت بود و سکوت!!!

 همه در فکر و همه غرقه . براستی چه هجی با معنی می توان یافت برای دوستت دارم. 

 از د شروع کردم  ....

د * آن نشان از دنیایی سبز و همیشه بهار دارد ، دنیایی که در اوج خشکی جسم و روحت ، ان را به یکباره سبز می کند و توان می بخشد. دنیایی که طراوتش از بهار ، گرمایش از آفتاب و بزرگی اش از دریاست.

 و * آن نشان از ورا دارد . ورای تمامی مشکلات ، ورای تمام فکر ها ، ورای تمام دل مشغولی ها.... آرامشی است ورای طوفان زندگی. آرامشی که با گفتن و شنیدن این جادوی کلام به سراغت می آید و سر پر از تاب تو را در آغوشش آرام می سازد. 

 س * آن ساز است  ، سازی که به عشق کوک شده است ، فرقی ندارد نت را بلد هستی یا نه ، فرقی ندارد که ساز دست گرفتن را تجربه کرده ای یا نه ، مهم این است که این ساز خود می نوازد و تو گوش می دهی و پرواز می کنی با نوای دلنشینش که به تو می گوید : (( یا عشق !!! )) . 

ت * اول آن نشان از تمام دارد ، تمام احساس ، تمام دل ، تمام نگاه و تمام تصمیم .... تمام آنچه در دل داری و نمی توانی بگویی ، به یکباره تلالو می کند و شاید تو را رسوا کند ، رسوای عشق. 

 ت * دوم آن تو هستی ، تویی که فقط شایسته شنیدن دوستت دارم هستی ، تویی که آنقدر بزرگی که گناه بسیار نگفتن هایم را به یک گفتن بخشیدی ، تویی که همراه بودی حتی زمانی که سکوت کردم .... آری تو هستی.

د * دوم ان دروازه است ، دروازه ای که در فاصله بین من و توست  و وقتی از آن عبور کنیم ما را در دشت وسیع دلت جای می دهد ، این دروازه دروازه عشق توست ، دروازه ای که همیشه نشان از عشق دارد ، نه ترس زندان. 

 ا *  آن نشان از آسمان دارد ، نشان از آن آبی بزرگ که چشمانت آن را در خود جای داده است ، آسمانی که گاه بارانی و گاه آرام است . آسمانی که دو ستاره زیبای آن برق زنان دل ربایی مرا می کند و آسمانی که همیشه آغوشش را برای بادبادک بازی دل کودکانه من باز کرده است. 

 ر*  آن رود است . رودی که آرام است ولی جاری. رودی که آرامش آن نشان از عمقش دارد ، نشان از آن ژرف پهناور که هیچ گاه به ته آن نمی رسی . نشان از دل مهربان تو دارد. نشان از محبتت. 

 م *... و م آن من هستم که در این هجی  طولانی دریافتم دوستت دارم و جرات کردم که بگویم : (( دوستت دارم!! )). 

 از برگه کاغذم سرم را بالا آوردم ، معلم را دیدم که دارد آشفته سر می جنباند و فکر می کند ، چشمانش را از ما پنهان می کند و آنگاه بود که فهمیدم معلم چرا همیشه می گفت : قبل از اینکه دیر شود ، فکر کنید ...و

و دلیل اینکه همیشه در گفتن عجله داشت را فهمیدم ، گویی نا گفته ای به یک مسافر داشت و افسوس. 

 در داغ این کلاس پرواز می کردم و از این همه پرتو عشق لذت می بردم که ناگهان از این رویای شیرین بر خواستم ولی چیزی که آموختم را فراموشش نمی کنم و این بود که دوستت دارم را نباید دریغ کرد. 

پس دوستت دارم را بشنو از من چون نمی خواهم زندانی ناگفته هایم بماند.

ساده گفتم عاشقم

           ساده گفتم با توام

                      ساده جان دادم به تو

                                        ساده ماندم پای تو

                                                             اما تو.....

 

امــروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غـنمینـت بشمار 
شاید فـــردا ؛ احســـاس باشد امـــا... عــزیــزی نبـــاشد . . .

**************** 

پیشاپیش ولنتـاینتون مبارک *

هستیــم.... ؛ ولنتاینت بدون من مبــارک*دارم میرم....تا بهـــد 
دسته ها : مشق ســــکوت..
1388/11/21 15:46
X