معرفی وبلاگ
از دیده رود هر آنکه از دل برود.....از دل نــــرود هر آنکه از دیده برفت**ا
صفحه ها
دسته
هـــم کلبه ای های گلـــــم
*هم کلبه ای غیر تبیانی*
ستاره بی فروغ
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 166407
تعداد نوشته ها : 104
تعداد نظرات : 600
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

در لحظه صفر مرزی ، در این تنهایی غریب که چندی ست با من همراه گشته ...دلم به اندازه تمــــــام عالم گرفته

امشب پشت پنجره دلتنگی ام دگر بار دفتر عمرم را مرور کردم و ورق دیگری به عمرم اضافه شد ...یـــا نه...

آه نمیدانم با ورق خوردن هر برگ این دفتر در آغاز اردیبهشت هر سال یـــک ســال به عمرم اضافه میشود یــا یــک سال از عمرم کم میشود .....نمیدانم

فقط این را میدانم، از اردیبهشت 86 که لحظه لحظه آنرا با هم و درکنار هم گذراندیم ...این سومین اردیبهشتی ست کــــــــه.....

.هرچه بیشتر میگذرد بیشتر به خودم به گذشته به روزها و لحظه لحظه هایی که باهم گذراندیم شک میکنم ، آیــا براستی آن روزها واقعاً وجود داشتند ....آیا مـــا ....

واااای ؛ نمیدانم .....نمیــــــــدانم...... به خداوندی خدا .... به آبروی فاطمه ..نمیـــــــدانم

وای که انسانها چقـدر ماهــــرانه عاشق بودن را بازی میکننیا نه ،....  چقـــدر با دروغ خود را عاشق مینمایانند ........

و با گذشت زمان به دروغی که گفته اند و به بازی ماهرانه خود می بالند.وبه صداقت و سادگی تو در عشق میخندند و افتخار میکنند که ذهن و زندگیت را به بازی گرفته اند

آآآاه ...آه

در این شب مهتابی آسمان چشمانم بی وقفه میبارند و دیگر کلمات هم با من بیگانه اند ....دستانم هم تاب نوشتن ندارندکاش زمان متوقف میشد .......؛ کـــاش

کـــــــاش فردا دنیا را نبینم....

چه سخت است

                هنگام وداع

                        آنگاه که در می یابی

                                           چشمانی که

                                                         در حال عبور است

                                                                     پاره ای از وجود تو را نیز

                                                                                         با خود خواهد برد...!

 
دسته ها : مشق ســــکوت..
1389/2/1 1:4
X