معرفی وبلاگ
از دیده رود هر آنکه از دل برود.....از دل نــــرود هر آنکه از دیده برفت**ا
صفحه ها
دسته
هـــم کلبه ای های گلـــــم
*هم کلبه ای غیر تبیانی*
ستاره بی فروغ
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 168481
تعداد نوشته ها : 104
تعداد نظرات : 600
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

یاد تو هر تنــگ غـروب،تو قـلـب من می کـوبه

ســــهم مـن ازبـا تــوبودن،غـــم تــلخ غـــروبه

چشـمای منتــظر به پیچ جاده،

دلــهره های دل پاک و ساده
پنجرۀ بـاز و غــروب پاییـز،

نــم نــم بـارون تو خیـــابون خـیــس
یـــاد تـــوهرتـنــــگ غــروب،تو قــلب من می کوبه
ســـهـم مـن از بــا تــو بودن،غـــم تـــلخ غـــروبه

غـــروب همــیـشه واسه من،نشـونی ازتـــوبــوده

بــــرام یه یادگاریه،جــــزاون چیـــزی نــــــمونده

تو ذهــن کوچه های آشنـــایی،

پـرشده از پایـیز تن طلایی
تو نیســــتی و وجودمــو گرفـته،

شاخۀ خشک پیچک تـنــهایی
یـــاد تـــوهرتـنــــگ غــروب،تو قــلب من می کوبه
ســـهـم مـن از بــا تــو بودن،غـــم تـــلخ غـــروبه

غـــروب همــیـشه واسه من،نشـونی ازتـــوبــوده

بــــرام یه یادگاریه،جــــزاون چیـــزی نــــــمونده

*************


1387/12/2 19:28
X