معرفی وبلاگ
از دیده رود هر آنکه از دل برود.....از دل نــــرود هر آنکه از دیده برفت**ا
صفحه ها
دسته
هـــم کلبه ای های گلـــــم
*هم کلبه ای غیر تبیانی*
ستاره بی فروغ
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 130415
تعداد نوشته ها : 103
تعداد نظرات : 603
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

.

..

....ازیـادم هرگــــز نــرفتـی

امــا از یــاد تــو رفتـــم

بی تـوتنـها توخیــابـون

زیــر بـارونا میـرفتــم

دلمـــو شکستـی امـــا

نـذاشتم توغــم بمیـری

تـو کویـرخشـک قلبـم

هـنـــوزم....عـزتـرینــــی

وقتـی فهمیـدی عـزیــزی منـوتنــها جـا گذاشتـی

تـوهمـونی که میگفتی جــزمــن هیچـکـس رونـداشتی

..

.

..

بیـا بـرگــرد تــا هنـــوزم تـوی قلبــم خــونه داری

یــادتــــه قـــول داده بودی که منــو تنـــهام نـــــذاری

قـــــول داده بــودی ..

منـــو تنــــهام نــــــذاری...

منــــو تنـــــهام نـــــــذاری....

 


1387/12/19 22:32
X