معرفی وبلاگ
از دیده رود هر آنکه از دل برود.....از دل نــــرود هر آنکه از دیده برفت**ا
صفحه ها
دسته
هـــم کلبه ای های گلـــــم
ستاره بی فروغ
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 185952
تعداد نوشته ها : 79
تعداد نظرات : 270
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

 میدونـم واست عجیبــه اینهمــه اصــرار و خـــواهش

 اینهمـــه خـواستــن دستــات بــدونِ حتــی نــــوازش

 میـدونـم که حــد نداره واســه تــو گریــۀ دردم

 میـگــذری از مــن و میـــری امـــــا بازمــن بر میگردم

 میدونـم بــرات عجیبــه مــن بــا اون همـــه غـــرورم

 پیش همـــۀ بــدی هــات چــه جــوری بــازم صبــورم

 میــدونـم واســت ســـؤالـه کـه چــــرا پیشـت حقـیــرم

 دور میشـــی منــو نبینــی بــاز ســراغـــت ومیگیــــرم

 میـدونــی چـــــــرا همیشـه مــن بدهکــار تــــو میشــــم

 وقتــی نیستـــی هــــم یــه جوری با خیــالــت راضـــی میشـــم

 میــدونــی واســـــه چـــی از تـــو بد میبـینــــم و میـخنــــدم

 تا نبـینــی گــریـــه هـــامــو هــــر دو چشمـــامـو میـبنـــدم

 چــاره ای جـــز ایــن نـــدارم آخـــــه  خــــون شـــدی تـــو رگهـــــام

 میمیــــرم اگـــه نبــاشـــی بــی تـــــــو مــن بــدجــوری تنـهـــــام

 میــدونــم یــه روز میفهـمـی روزی کـــه دنیـــارو گشـتـــی

 مـن چـــه جــوری تـــــورو خـــواستــم تــــو چــــه جــــور ازم گـذشتـــی

 یــه روز میفهـمـی روزی کـــه .........

    


1387/12/22 23:53
X