معرفی وبلاگ
از دیده رود هر آنکه از دل برود.....از دل نــــرود هر آنکه از دیده برفت**ا
صفحه ها
دسته
هـــم کلبه ای های گلـــــم
ستاره بی فروغ
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 185892
تعداد نوشته ها : 79
تعداد نظرات : 270
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

 هنـــوزم کوچـــۀ دیــــدار مـــا بـــوی تـــو داره

 نگـــاه و بوســـه هـــایِ،شـب رو یــادِمــن میــاره

 شــب میــلاد مـــن بــود و تــوهــم بــودی دوبـــاره

 شبــی تـاریــک امـــــا چشمـــای تـــو تــک ستــاره

 تمــــوم دنیــا و بــزرگــی هــاش فقـــط یــه کــوچـــه

 تـمـــوم کـوچــه و پنجـــره هــاش شــــاهد مــا بــود

 گرفتـــم دستــاتــو گفتــی بــا چشمــات عاشـــق هســتــــی

 آخـــــــه چشمــای نــاز تــو فقـــط قـــــــاصـــــد مـــا بود

 تـــن و روح و دل و جــــونــم

 کلـیــد قفــل زنــدونــم

 دلـــت یــه عمـــره که خستــه ست تــــو چشمــات اینــو میخونم

 مثـــل ابـــری،مثــل بارون، واســه کـــویــر خشکیـــدم

 یــه دنیــا عشــق،یــه دنیــا نــور،تــوی بــرق چشـــات دیـــدم

 نـــه امروزی ،نــه دیــروزی

 مثـــه نـفـــس تـــو هـــر روزی

 مثــه شمــعی واســه خــوبی کـه میســازی و میســـوزی

 غمـــــش با مـــن خـوشـیــــش بــا تـــــو

 تمـــوم دلخوشیـــش بـــا تـــــو

 هنـــــــوزم رو تـنـــم مونــده بـــوی عطـــر نفسهـــاتــــو

 هنـــــوزم کوچــــۀ دیــــدار ما بــــوی تـــو داره

 نـــگاه و بــوسه هـایِ،شــب رو یــادِمــن مـیــاره

***  ***


1387/12/22 23:57
X