معرفی وبلاگ
از دیده رود هر آنکه از دل برود.....از دل نــــرود هر آنکه از دیده برفت**ا
صفحه ها
دسته
هـــم کلبه ای های گلـــــم
*هم کلبه ای غیر تبیانی*
ستاره بی فروغ
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 166485
تعداد نوشته ها : 104
تعداد نظرات : 600
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

**به نام آنکه هستی نام از او یافت **

 دامــن کشـان زدیــدۀ مـن میــروی به نــاز

 امـــــا بـه دوسـتــی قـســـــم؛ از دل نــمی روی

 بـا سـرگـــرانی از بــرِ مــن میـــروی ولـــی...

 دانــم ز یــار غــمـــزده غـــافــــل نـمی روی

 رفتـی؟ بــرو کـه اشـک منَــت راه تـوشه بــاد

 خـــــرم بــمان، بــدست خــــدا مـیسپـــارمــت

 هرجـــا کـه میـــرسی زمـــنِ خستــه یــــادکن

 هرجـــا کــه میـــروی بـه خـــــدا مـیسپـــارمت

       **

    **

 **

 خـــــرم بــمان، بــدست خــــدا مـیسپـــارمــت...

 هرجـــا کــه میـــروی بـه خـــــدا مـیسپـــارمت....

     بـه دوسـتــی قـســـــم؛

 

 *************************************

                  *****************

                          **********

 چــه کسـی بـــاور کرد....؟؟

 مــردنــم را بـــی تـــــو....

 آن زمـان که خبـر مــرگ مــرا میشنوی

 روی خنــدانِ تـــو را کــــــــاش میدیدم

 شانـه بالا زدنـت را بـی قیــد....

 و تکـــان دادن ســر که مهــم نیسـت زیــاد

 وتکــان دادن دست....

 چــه کسـی بــاور کــرد...

. ...جنــگــل جــانِ مــرا آتــش عشـــقِ  تـــو خــاکستــر کــرد....

 مــی تــوانــی تـــو بـه مـن زنــدگــانی بـخشــی

 یــا بـگیـــری از مـن آنچــــه را مـی بخشـــی

 

 ....جنــگــل جــانِ مــرا آتــش عشـــقِ تـــو خــاکستــر کــرد....

 


دسته ها :
1388/2/1 1:4
X