معرفی وبلاگ
از دیده رود هر آنکه از دل برود.....از دل نــــرود هر آنکه از دیده برفت**ا
صفحه ها
دسته
هـــم کلبه ای های گلـــــم
*هم کلبه ای غیر تبیانی*
ستاره بی فروغ
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 132687
تعداد نوشته ها : 103
تعداد نظرات : 603
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

  میدونم واست عجیبــه اینهمــه اصــرار و خـــواهش

  اینهمـــه خـواستــن دستــات بــدونِ حتــی نــــوازش

  میـــدونم واســت ســؤالــه واســه تــو گــریــۀ دردم

  میـگـذری ازمـــن ومیـری امـــــا مــن بــاز بــرمیـــگردم

  میــدونم بــرات عجیبــه مــن بـا اون همــــه غــــرورم

  پـیـــش همــــۀ بدیهـــات چــه جــوری بـــازم صبـــورم

  میــدونـم واســت ســــؤاله کـــه چــــــرا پیشـت حـقیــرم

  میــگذری از مــن و میــری بــاز سراغـــت ومیــگـیــرم

  بــه همیـــن سادگــــی رفتــــی....

  بــــی خـداحـافــظ عــــزیــــزم.....

  سهــم تــو شـــد روز تــازه سهــم مــن اشــک کـه بــریــزم

  بـــه همیــن سادگــی کــم شــد،عمــر گلبــــوتـه تــو دستـــم

  گلــه ازتـــو نــیســت میـدونـم،خــــودم اینــو ازتــو خـواستــم

  بـــه جـــون ستـــاره هــامـون؛تــــوعــــزیــــزتـــــــراز چشــــامی

  هـــرجـــا هستـــی خـــوب و خـــوش بـــاش

  تـــــا ابــــــــد بـغــض صِــــدامــــی

  تـــو رو مـحــض لـحـظـــــه هــامـون  نشــه بــاورت یــه وقـتــــی

  کـــه دوســـت نـــدارم...

  اینــــو.......

  بـه خـــــــدا گفتــــــم بـــه سخـتـــــی...

  مــن اگــه دوســـت نــداشتــم پــای غمهـــات نـــمی مـونــدم

  واســـت اینـهمـــــه تــــرانـه از تــهِ دل نــمــی خـــــونــدم

  اگــه گفتــم بــرو خـــوبـم واســـه ایــن بــود کــه میــدیـــدم

  داری آب میـشـــی میـمیـــری اینـــو از همـــــــه شنیــــدم

  دارم از دووووریـــــــــت میـــــــــمیـــــــــــرم

  تــــا کنـــــــار مـــــــن نــــــســـــــوزی

  از دلـــــــــــم نــــــــــمـیــری عمــــــرم

  نـفســامـی کـه هنــــــوزی

  تـورو محــض خیــره هــامـون که نـفــس نـفــس خـــدا شد

  از همــــــون لحظـــــه که رفتـــــی

  روحـــــــم از تنــــــم جــــــــدا شــد

  تـــو که تنـهـــا نمی مــونی،مـــنِ تنـــهـــا رو دعـــــا کــن

  خــاطـــــراتمــــــو نگــــــه دار...

  امــــــــا دستـامـــو رهـــــا کـن...

  دســت تـــو اول عشــــقِِ،بســپـرش بــه آخـــــــریــن مـرد

  مـــــردی کــــه پشـــت یـــه دیـــوار واســه چشمــــات گریــــــه میــکـــــرد

  بــه همیـــن سادگــــی رفتــــی....

  بــــی خـداحـافــظ عــــزیــــزم.....

  

1387/12/22 23:45

  مــن این پایین نشستم ســرد و بـی روح

  تــو داری میـرسی به قــلۀ کـــوه

  داری هـرلــحظه از مـــن دور میشی

  داری دل میـــکنی مجبـــور میــشی

  تـا مـه راه رو نپــوشــونــده نــگام کــن

  اگـــه رو قلــه ســردت شـد صــــــــدام  کن

  یــه رنگ مــــرده از رنـگیــن کمــونم

  مــن این پاییــن نــمیتونم بــــمونم

  منــم اونــکه تـــــو رو داده به مهتــاب

  کسی که روتــو میپـــوشونه تــــو خــــواب

  کسی که واســـه آغـــــوش تــو کـــم نــــیست

  میـخــوام یــادم بــره دســت خــودم نیســـت

1387/12/22 23:43

 

 

  قصـــــــــه از کجا شـــروع شد

  از گل و باغ و جـوونه

  از صـدای مهربونو، یـه سـلام عاشقــونه

  ..

  ..

  .

  ای ســلام عاشقــونه

  ای عــزیــز آشیـــونه

  عشقمون کاشکی همینجوری بمونه...

  عشـق تـوبــرای قلبـم اولیــن وآخــــرینـه

  تـــویی تنــها همــزبونم

  کـه همیشــــه نـازنینـــه

  اگه 10 سـال اکه 100 ســــــال...

  شـب و روز با تـوباشم

  تــو واسم هنـــوز همـــونی....

  که بـــــــرام عــــزیـــــــزتـرینـــی....

  تــو واسم هنـــــوز همـــــونی....

  که بــــــــرام عــــزیــــــــزتـرینـــی....

 

1387/12/19 22:44

 

  توی روزگاری که؛ دل واســۀ شکستـنِ

  قیـمـت طـلای دل قــدر سنـگ وآهنـه

  بیـن ایـن همـــه غریبــه یه نفرمثل تــومیشـه

  آشنــایی که تو قلبــم میمــونـه واســه همیشــــه

 

 

  تـونباشی چه کسی منونـوازش میکنه

  باصبــوری با منِ دلخستـه سازش میکنه

 

 

  تـونباشی نــمیخـوام لحظـــه ای رو سربکنم

  نــمیدونـم بعـد تـومـن چــی رو بــاور بکنــم

  نــمیتــونم نـــمیتـــونم کــه تــو رو رهـــا کنم

  بعـد تــو مــن چـــه کسـی رو عشــق مــن صـــدا کنـم

 

 

  تـونباشی چه کسی منونـوازش میکنه

  باصبـــوری با منِ دلخستــه سـازش میـکنه

 

   تــو نـباشی..

    تـــو نــباشی...

******

1387/12/19 22:40

قســم به عشـقـمــون قســـم

همـــش بـــرات دلــــواپســم

قرار نبود اینجوری شه یهــو بشـی همـــــه کَسـم

راستـی چــی شـد ...

چــــه جـوری شـد؟؟؟

اینجــــوری عـاشقـــت شـــدم

شایــد میگـم تقـصـیـــر تــوسـت

تـا کـم شــه از جــــرم خـــودم...

 

1387/12/19 22:36

.

..

....ازیـادم هرگــــز نــرفتـی

امــا از یــاد تــو رفتـــم

بی تـوتنـها توخیــابـون

زیــر بـارونا میـرفتــم

دلمـــو شکستـی امـــا

نـذاشتم توغــم بمیـری

تـو کویـرخشـک قلبـم

هـنـــوزم....عـزتـرینــــی

وقتـی فهمیـدی عـزیــزی منـوتنــها جـا گذاشتـی

تـوهمـونی که میگفتی جــزمــن هیچـکـس رونـداشتی

..

.

..

بیـا بـرگــرد تــا هنـــوزم تـوی قلبــم خــونه داری

یــادتــــه قـــول داده بودی که منــو تنـــهام نـــــذاری

قـــــول داده بــودی ..

منـــو تنــــهام نــــــذاری...

منــــو تنـــــهام نـــــــذاری....

 

1387/12/19 22:32

این روزا ای گلکــــم خیلــــی بهـــونه گیــر شـدی

نکنـــه می خوای بگــی از مــــن دیگــه تو سیرشــدی

تو خودت خوب میدونی که مـــن چقــــــدر دوســــــــت دارم

اگـــــه تنـــهام بذاری بـــه خــــــدا کـــم میـــارم

تــــــو مثـــل نــــور امیـــــدی توی زندگی مــــن

که اگـــه بری میمیـــــره این روح و تن

مگــــه تو قـــــــول ندادی همیشـــه با من بمــونی

پس چــــرا من تو زمین و تو توی آسمونی

گلکم دارو نـــدار من تـــــویـــی

تو خودت اینـــو که بهتــــر میدونی

امــــا از وقتی که اینــو فهمیــــــدی

پـــَر کشیــده از نگات مهـــربــونی

 

        گلکم دارو نـــدار من تـــــویـــی  

1387/12/18 21:8

...آهـــای تـــو که اینهمــــه دوری از مـــن

ایــن روزا در حال عبـــوری از مـــــن

آهــای تــو که فکــــر میکنـی ســـوزونــدی

دار و نـــدارمـــو بـــا دوری از مـــن...

طـــاقت نـــداری ببینـــی میـــدونم

ایـــن همـــــه طاقــــت و صبــــــوری از مـــن

ستـــاره ها میگـــن پشیمــــون شــدی

میخــــوای بگــــی کــه غـــرق نـــوری از مــــن

فـکــــر نـکنــم بشـــه با صـــــدتا دریــــا

ایــن همــــه نفـــرتو بشـــوری از مــــن

پشیمـــــونی فــــــایــده نداره دیـــگـــه

چشـــات بــاید بـــارون ببــــاره دیگــــــــه..........

1387/12/16 1:27
X